4 gru 2013

Najpopularniejsze rodzaje kredytów dla firm

Kredyty dla wielu firm są jedyną formą finansowania swojego planu rozwojowego. Pozyskanie kapitału z innych źródeł jest zwykle albo bardzo trudne, albo nieopłacalne. Z drugiej strony wiadomo, że aby finansować inwestycje rozwojowe w firmie, ta w pierwszej kolejności musi zachowywać płynność finansową. Z pomocą przychodzą kredyty dla firm.

Kredyt dla firm to bardzo często jedyny sposób na osiągnięcie zakładanych przez dany podmiot celów – tych bliższych i dalszych. Warto zatem poznać możliwości, które oferuje współczesne finansowanie firm.

Rodzaje kredytów dla firm

Współcześni kredytobiorcy firmowi z reguły korzystają wyłącznie z czterech najważniejszych rodzajów kredytów firmowych. Chodzi o kredyty inwestycyjne, obrotowe, te znajdujące się na bieżących rachunkach oraz te obecne na liniach kredytowych.

Kredyty inwestycyjne jak sama ich nazwa informuje mają za zadanie finansować inwestycje danego podmiotu. W ramach tego rodzaju finansowania firm znajdujemy trzy rodzaje produktów: kredyty na wyposażenie, na zakup sprzętu oraz komputerów lub maszyn. Drugi rodzaj to kredyty firmowe przeznaczone na restrukturyzację podmiotu. Ostatni typ to kredyt na zakupy związane ze stwarzaniem nowych obiektów przemysłowych.

Kolejny rodzaj kredytu dla firm to kredyt obrotowy. Jest on udzielany jako pomoc w bieżącym prowadzeniu działalności. Otrzymane za pośrednictwem tego rodzaju kredytu środki mogą być więc przeznaczone na wszystkie elementy związane z bieżącą działalnością – czyli np. nieprzeterminowane zobowiązania, zakup surowców, produktów czy usług. Sama wysokość przyznawanego kredytu obrotowego zależy głównie od ogólnych obrotów na rachunkach firmowych danego podmiotu.

Kredyt na bieżącym rachunku rozliczeniowym to w praktyce nic innego, jak znany wszystkim limit debetowy. Dla przyznania tego typu kredytu konieczne jest odpowiednio długie posiadanie rachunku firmowego. Wielkość kredytu obliczana jest w zgodzie z obrotami na rachunku. Tego typu finansowanie firm jest przyznawane z reguły na 12 miesięcy. Wszystkie środki, które wpływają na rachunek, automatycznie zmniejszają kwotę zadłużenia. Wg wielu przedsiębiorców rozwiązanie to stanowi bezwzględnie najwygodniejszą i najbardziej korzystne źródło finansowania bieżącej działalności firmy.

Ostatni typ kredytu dla przedsiębiorstw to tzw. linia kredytowa. Działa ona dość podobnie jak limit debetowy. Różnica polega jednak na tym, iż linia nie jest prowadzona na rachunku firmowym, ale na specjalnie stworzonym koncie. W związku z powyższym środki, które wpływają na główne konto nie zmniejszają zadłużenia podmiotu będącego kredytobiorcą.