7 paź 2013

Preferencyjny kredyt dla studentów szansą na rozwój własnej firmy?

Ośrodki akademickie to na ogół duże, dobrze rozwinięte miasta, w których życie jest drogie. O ile jego mieszkańcy, z uwagi na dobre zarobki, radzą sobie nieźle z kosztami utrzymania, o tyle trudno to powiedzieć o studentach, którzy zjeżdżają do miejscowości, gdzie są uniwersytety plasujące się wysoko w rankingach. Studenci, którzy mają świadomość, że ich rodzice nie będą w stanie sami sprostać potrzebom edukacji dziecka lub po prostu cenią niezależność finansową, nie są pozostawieni sami sobie. Powstał dedykowany im kredyt studencki.


Jest on przeznaczony dla studentów wyższych szkół tak państwowych, jak i prywatnych, niezależnie od toku studiów. Tak więc ubiegać może się żak, uczący się dziennie, wieczorowo oraz zaocznie. Preferencyjny kredyt gotówkowy studenci mogą otrzymać w czterech bankach i są to: PKO BP, PKO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank.

Osoba ubiegająca się o ten kredyt, powinna, udając się do placówki banku, mieć ze sobą dowód osobisty, wniosek o kredyt, zaświadczenie o zarobkach, pozwalające na wyliczenie miesięcznego dochodu na członka rodziny wnioskodawcy, zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole wyższej, a także potwierdzenie zabezpieczenia kredytu. Komplet dokumentów należy złożyć w banku w terminie od 1 października do 15 listopada.

Oprocentowanie kredytu jest co roku nieco inne i jest wynosi połowę redyskonta weksli NBP, czyli w roku 2013 – 1,5%. Jest to zatem oprocentowanie bardzo niskie w porównaniu z odsetkami należnymi bankowi w przypadku innych kredytów gotówkowych. To nie koniec dobrych wiadomości dla studentów. Pieniądze są wypłacane w transzach przez 10 miesięcy w roku po 600 zł przez cały czas trwania nauki. Spłata rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. Rat spłaty jest dwukrotnie więcej, niż wypłaconych transz, dlatego też są one od nich dwa razy niższe. Oznacza to, że po dwóch latach student co miesiąc zwraca bankowi 300 zł i odsetki, które zaczynają być naliczane dopiero w momencie rozpoczęcia spłaty. Osoby, które w tym czasie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą starać się o umorzenie części lub całości kwoty.

Ponadto kredyt gotówkowy może okazać się świetną motywacją do nauki z dwóch względów: po pierwsze, każdy zawalony rok to kolejne 10 miesięcy z kredytem, a więc 20 rat spłaty, co oczywiście nie jest dla studenta korzystne. Po drugie, 5% najlepszych studentów może liczyć na umorzenie 1/5 kwoty.