7 paź 2013

Unijne wsparcie dla małych i średnich firm

Kredyty są jedną z najlepszych form finansowania działalności gospodarczej, pomagają usprawnić jej działanie, wspierają rozwój i są doskonałym sposobem na szybkie pozyskanie niezbędnych funduszy. W związku z tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, małe i średnie przedsiębiorstwa w naszym kraju mają możliwość korzystania z kredytów zarówno krajowych jak i unijnych.


Pieniądze na kredyty dla firm w Unii Europejskiej pochodzą ze składek wszystkich państw członkowskich i ich zadaniem jest umożliwienie rozwoju małych i średnich firm oraz wyrównywanie możliwości przedsiębiorstw na tle europejskiej konkurencji. Właśnie dzięki unijnemu dofinansowaniu i kredytom dla firm, zauważa się wzrost konkurencyjności na rynku i poprawę możliwości technologicznych przedsiębiorstw.

Kredyty dla firm zarówno krajowe jak i te pochodzące z Unii Europejskiej można przeznaczyć na różne innowacyjne rozwiązania, wprowadzanie nowych technologii, modernizacje, szkolenia personelu, finansowanie dużych przedsięwzięć, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, poprawę infrastruktury. Dzięki tym zmianom ulega poprawie poziom polskiej gospodarki i podnosi się jakość usług oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa, które jednocześnie stają się bardziej konkurencyjne na tle firm zagranicznych.

Istnieje wiele programów unijnych, które umożliwiają firmom ubieganie się o wsparcie finansowe na rozwój działalności. Warunki przyznawania funduszy są różne, tak samo jak różne są kredyty dla firm, a wszystko zależy od rodzaju projektu i sposobu finansowania. O środki finansowe z funduszy unijnych mogą ubiegać się osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, organizacje i instytucje. Wymagane jest jedynie spełnienie kilku podstawowych wymogów.

Aby kredyt dla firm został przyznany podmiot, który się o fundusze ubiega powinien mieć perspektywy dynamicznego rozwoju, a kondycja finansowa przedsiębiorstwa powinna być dobra. Firma musi mieć siedzibę w Polsce i w żadnym wypadku nie może zalegać z płatnościami względem ZUS czy Urzędu Skarbowego. Pieniądze muszą być przeznaczone na rozwój działalności oraz poprawę konkurencyjności, znaczenie przy dofinansowaniu ma także tworzenie nowych miejsc pracy i ułatwianie zatrudnienia nowych pracowników.