7 paź 2013

Kredyt bankowy dla firm - wady i zalet

Nie jest wcale tak, iż każdy kredyt dla firm cechuje się atrakcyjnością, a wręcz przeciwnie. W związku z tym, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, którzy chcieliby dofinansować swoją działalność, najpierw musimy zrobić odpowiednie rozeznanie w tym sektorze, zapoznać się z dostępnymi produktami finansowymi, zapoznać się z sylwetkami banków i wreszcie wszystko to skonfrontować z własnymi oczekiwaniami. 


Po drugie natomiast, warto też zastanowić się w ogóle nad tym, czy takie finansowanie przedsiębiorstw nam odpowiada, ponieważ możliwości jest aż nadto, czemu dowodzi i leasing, i factoring, i wiele innych tego typu. Niemniej jednak, wracając do kredytów dla firm, przyjrzyjmy się na początek ich wadom oraz zaletom, ponieważ to one pozwolą nam wytypować najatrakcyjniejsze oferty i co więcej, pozwoli nam w ogóle pojąć, czy taka metoda finansowania jest dla nas w pełni adekwatna.

Wady kredytów dla firm


Zaczynając od wad, przeciętny kredyt dla firm:

 • wiąże się z długim i zawiłym procesem wydawania decyzji o jego przyznaniu ze strony banków;
 • cechuje się stosunkowo wysokimi wymaganiami formalnymi;
 • wymaga sporej ilości dokumentów;
 • raczej nie jest dostępny dla młodszych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają i nie posiadają adekwatnego zabezpieczenia;
 • jego zaciągnięcie przekłada się negatywnie na późniejszą zdolność kredytową;
 • musi być spłacany systematycznie, każdego miesiąca, a więc stanowi niemałe obciążenie finansowe;
 • jest wysoko oprocentowany, a co więcej, owe oprocentowanie ma zazwyczaj charakter zmienny;
 • opłaty i prowizje zań są stosunkowo wysokie.


Zalety kredytów bankowych dla firm


Niemniej, wcale nie jest tak, iż jest to rozwiązanie niekorzystne, a wręcz przeciwnie, co potwierdza fakt, iż:

 • można nim sfinansować naprawdę duże inwestycje;
 • banki posiadają coraz atrakcyjniejsze propozycje zeń związane;
 • istnieje cała masa usług, które wspierają finansowanie przedsiębiorstw i które wiążą się z owymi kredytami;
 • za ich pośrednictwem można pozyskać opinię o naszym przedsięwzięciu, co wpłynie na klarowność jej planowania.

Podsumowując zatem, mamy tu do czynienia z rozwiązaniami jak najbardziej przydatnymi, gdy mowa o perspektywie dzisiejszego społeczeństwa, ale chyba nikt nie zaprzeczy, iż są to jednocześnie rozwiązania naprawdę atrakcyjne.

Preferencyjny kredyt dla studentów szansą na rozwój własnej firmy?

Ośrodki akademickie to na ogół duże, dobrze rozwinięte miasta, w których życie jest drogie. O ile jego mieszkańcy, z uwagi na dobre zarobki, radzą sobie nieźle z kosztami utrzymania, o tyle trudno to powiedzieć o studentach, którzy zjeżdżają do miejscowości, gdzie są uniwersytety plasujące się wysoko w rankingach. Studenci, którzy mają świadomość, że ich rodzice nie będą w stanie sami sprostać potrzebom edukacji dziecka lub po prostu cenią niezależność finansową, nie są pozostawieni sami sobie. Powstał dedykowany im kredyt studencki.


Jest on przeznaczony dla studentów wyższych szkół tak państwowych, jak i prywatnych, niezależnie od toku studiów. Tak więc ubiegać może się żak, uczący się dziennie, wieczorowo oraz zaocznie. Preferencyjny kredyt gotówkowy studenci mogą otrzymać w czterech bankach i są to: PKO BP, PKO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank.

Osoba ubiegająca się o ten kredyt, powinna, udając się do placówki banku, mieć ze sobą dowód osobisty, wniosek o kredyt, zaświadczenie o zarobkach, pozwalające na wyliczenie miesięcznego dochodu na członka rodziny wnioskodawcy, zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole wyższej, a także potwierdzenie zabezpieczenia kredytu. Komplet dokumentów należy złożyć w banku w terminie od 1 października do 15 listopada.

Oprocentowanie kredytu jest co roku nieco inne i jest wynosi połowę redyskonta weksli NBP, czyli w roku 2013 – 1,5%. Jest to zatem oprocentowanie bardzo niskie w porównaniu z odsetkami należnymi bankowi w przypadku innych kredytów gotówkowych. To nie koniec dobrych wiadomości dla studentów. Pieniądze są wypłacane w transzach przez 10 miesięcy w roku po 600 zł przez cały czas trwania nauki. Spłata rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów. Rat spłaty jest dwukrotnie więcej, niż wypłaconych transz, dlatego też są one od nich dwa razy niższe. Oznacza to, że po dwóch latach student co miesiąc zwraca bankowi 300 zł i odsetki, które zaczynają być naliczane dopiero w momencie rozpoczęcia spłaty. Osoby, które w tym czasie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą starać się o umorzenie części lub całości kwoty.

Ponadto kredyt gotówkowy może okazać się świetną motywacją do nauki z dwóch względów: po pierwsze, każdy zawalony rok to kolejne 10 miesięcy z kredytem, a więc 20 rat spłaty, co oczywiście nie jest dla studenta korzystne. Po drugie, 5% najlepszych studentów może liczyć na umorzenie 1/5 kwoty.

Unijne wsparcie dla małych i średnich firm

Kredyty są jedną z najlepszych form finansowania działalności gospodarczej, pomagają usprawnić jej działanie, wspierają rozwój i są doskonałym sposobem na szybkie pozyskanie niezbędnych funduszy. W związku z tym, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, małe i średnie przedsiębiorstwa w naszym kraju mają możliwość korzystania z kredytów zarówno krajowych jak i unijnych.


Pieniądze na kredyty dla firm w Unii Europejskiej pochodzą ze składek wszystkich państw członkowskich i ich zadaniem jest umożliwienie rozwoju małych i średnich firm oraz wyrównywanie możliwości przedsiębiorstw na tle europejskiej konkurencji. Właśnie dzięki unijnemu dofinansowaniu i kredytom dla firm, zauważa się wzrost konkurencyjności na rynku i poprawę możliwości technologicznych przedsiębiorstw.

Kredyty dla firm zarówno krajowe jak i te pochodzące z Unii Europejskiej można przeznaczyć na różne innowacyjne rozwiązania, wprowadzanie nowych technologii, modernizacje, szkolenia personelu, finansowanie dużych przedsięwzięć, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, poprawę infrastruktury. Dzięki tym zmianom ulega poprawie poziom polskiej gospodarki i podnosi się jakość usług oferowanych przez polskie przedsiębiorstwa, które jednocześnie stają się bardziej konkurencyjne na tle firm zagranicznych.

Istnieje wiele programów unijnych, które umożliwiają firmom ubieganie się o wsparcie finansowe na rozwój działalności. Warunki przyznawania funduszy są różne, tak samo jak różne są kredyty dla firm, a wszystko zależy od rodzaju projektu i sposobu finansowania. O środki finansowe z funduszy unijnych mogą ubiegać się osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, organizacje i instytucje. Wymagane jest jedynie spełnienie kilku podstawowych wymogów.

Aby kredyt dla firm został przyznany podmiot, który się o fundusze ubiega powinien mieć perspektywy dynamicznego rozwoju, a kondycja finansowa przedsiębiorstwa powinna być dobra. Firma musi mieć siedzibę w Polsce i w żadnym wypadku nie może zalegać z płatnościami względem ZUS czy Urzędu Skarbowego. Pieniądze muszą być przeznaczone na rozwój działalności oraz poprawę konkurencyjności, znaczenie przy dofinansowaniu ma także tworzenie nowych miejsc pracy i ułatwianie zatrudnienia nowych pracowników.

Finanse po polsku - czyli jak skutecznie zarabiać

Nie ma chyba osoby, która nie chciałaby sporo zarabiać. A już na pewno nie ma takiej, która nie chciałaby zarabiać bez wychodzenia z domu. Powstaje oczywiście pytanie, czy jest to właściwie możliwe – w końcu pieniądze nie rosną na drzewach i aby je zdobyć, trzeba się mimo wszystko trochę wysilić. Co jednak, jeśli ten wysiłek ograniczymy do samej wizyty w banku?

Inwestycje okazją do zarobku


Wbrew pozorom wcale to nie jest takie absurdalne – dzisiaj inwestycje finansowe można przeprowadzić nawet na odległość. Wystarczy mieć internetowe konto w banku i w formie elektronicznej zlecić np. założenie lokaty czy zgłosić chęć uczestniczenia w funduszu inwestycyjnym. Taka forma inwestowania sprawdza się w Polsce już od wielu lat i z każdym kolejnym rokiem przekonują się do niej kolejne tysiące Polaków.

To doskonała okazja do tego, aby przy minimalnym nakładzie pracy trochę zarobić: wybierając odpowiednią ofertę lokaty czy decydując się na fundusze inwestycyjne minimalnego ryzyka ma się gwarancję pewnych zysków.

Oszczędzanie to też zarabianie


Dla osób niechętnych do inwestowania pozostaje na szczęście inna forma zarabiania biernego, która polega na zwyczajnym oszczędzaniu. Zamiast wydawać pieniądze na chwilową zachciankę – czy to nowy ciuch, wyjazd weekendowy a nawet zwykły batonik – można je odłożyć na później. Uzbierane w ten sposób oszczędności z pewnością kiedyś się przydadzą: jeśli nie na czarną godzinę, to na przykład jako wkład własny pod zakup mieszkania, samochodu czy na inny duży wydatek.

Aby zwiększyć zarobek z oszczędzonych pieniędzy można je ulokować np. na koncie oszczędnościowym. Jego oprocentowanie jest wyższe niż na normalnym rachunku bankowym, co zapewnia analogicznie nieco wyższe zyski z odsetek.

Pakiety obligacyjne Skarbu PaństwaKolejną opcją na zarabianie w polskich realiach są na przykład obligacje emitowane przez Skarb Państwa, które wykupuje się na określony czas. Kiedy termin minie, pakiety obligacyjne z powrotem odsprzedaje się właścicielowi (Skarbowi Państwa), zgarniając całą włożoną w zakup kwotę oraz odsetki.

Zakup nieruchomości


Ostatnim (choć niekoniecznie najgorszym czy niesprawdzonym albo niebezpiecznym) sposobem na zarabianie pieniędzy mogą być inwestycje w nieruchomości. Kupno mieszkania, domu czy działki z myślą o wynajęciu lub dalszej odsprzedaży (gdy ceny pójdą w górę) to jeden z najczęściej wybieranych środków inwestycyjnych, dających dość sporą gwarancję zysków.

Najpowszechniejsze formy finansowania przedsiębiorstw

Finansowanie przedsiębiorstw to nic innego, jak sposób zdobywania kapitału niezbędnego do ich rozwoju, aczkolwiek definicja ta jest stosunkowo ogólna i nie obejmuje poszczególnych jego rodzajów. Warto więc sobie to przybliżyć, tym bardziej że otwieranie własnej działalności gospodarczej jest praktyką coraz to powszechniejszą i prostszą w realizacji.

Finansowanie wewnętrzne i wewnętrzne


I tak oto po pierwsze, naprawdę warto zapoznać się z tematyką finansowania wewnętrznego oraz zewnętrznego, z czego z tego pierwszego (w postaci środków właściciela i innych źródeł nieangażujących kapitału ze strony osób trzecich) korzystają najczęściej przedsiębiorstwa bez osobowości prawnej. Z drugich natomiast korzystają już spółki akcyjne i spółki z o.o., czyli firmy posiadające ową osobowość prawną, a należy doń środki wypracowane przez działalność w trakcie jej trwania. Warto też nadmienić, że kredyty dla firm zaliczane są właśnie do finansowania zewnętrznego, podobnie jak leasing czy wykorzystywanie średnioterminowego oraz długoterminowego kapitału inwestycyjnego.

Kapitał własny i obcy


To jednak nie koniec, ponieważ finansowanie przedsiębiorstw można podzielić na to pochodzące z kapitału własnego i na to pochodzące z kapitału obcego, z czego to drugie jest po prostu zobowiązaniem takim jak właśnie wymieniony kapitał inwestycyjny czy chociażby pozyskiwanie inwestorów, emisja akcji i tak dalej.

Kapitał krótkoterminowy i długoterminowy


Kolejny rozdział to ten uwzględniający czas, jaki firma posiada, aby go wykorzystać, w związku z czym wyróżniamy tu kapitał krótkoterminowy i długoterminowy. Co jednak ciekawe, kapitał własny ma zawsze charakter długoterminowy, ponieważ jest to kapitał prywatny.

To oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, przedstawiony po to, aby zdawać sobie sprawę, że kredyty dla firm to nie wszystko i że jest o wiele więcej rozwiązań atrakcyjnych z punktu widzenia potencjalnego przedsiębiorcy. Warto o tym zatem pamiętać i podejmować decyzje adekwatne do naszych możliwości, bo w przeciwnym razie szybko popadniemy w bankructwo, a tego przecież chyba nie chce nikt, nieprawdaż? W razie jakichkolwiek wątpliwości, zawsze można też sięgnąć do książek bądź na szeroko rozumiane fora dyskusyjne, gdzie ludzie wymieniają się między sobą informacjami.

Kredyty konsolidacyjne - najważniejsze kwestie o których powinieneś wiedzieć

O kredytach konsolidacyjnych powstało już mnóstwo publikacji i innych tego typu, ale niestety, kwestia ta wciąż jest nieznana większej rzeszy naszego społeczeństwa. Warto to jednak zmienić, tym bardziej że oferty zeń związane pojawiają się coraz częściej, a sami klienci coraz częściej je też zaczynają doceniać. Zresztą, nic w tym dziwnego, ponieważ zaciągamy coraz to większą ilość kredytów, bez względu na to, czy chodzi o mieszkanie, kredyty gotówkowe, karty kredytowe czy inne. Co więc warto wiedzieć, zanim zaciągniemy swój własny kredyt konsolidacyjny?


Zabezpieczenie


Pierwszą i najważniejszą rzeczą, na jaką trzeba tu spojrzeć, jest zabezpieczenie konsolidacyjne, dotyczące zobowiązań na większe kwoty. Występować ono może bowiem jako prawo banku do określonej nieruchomości na określonych warunkach, wpis hipoteki na jego rzecz do tak zwanej księgi wieczystej, ubezpieczenie danej nieruchomości i dokonanie cesji na rzecz instytucji bankowej, a także ubezpieczenie samego kredytu. Jeśli chodzi zaś o przedmiot, konsolidacja kredytów może być zabezpieczona i przez mieszkanie, i przez dom, i przez kamienicę, i przez segment, i nawet przez działkę budowlaną bądź rolną. Mało tego, banki dopuszczają tu również udział osób trzecich, na wypadek sytuacji, kiedy to sami wyżej wymienionych po prostu nie posiadamy.

Kwota


Drugą rzeczą, jaka budzi niemałą ciekawość szeroko rozumianej klienteli, jest wartość, na jaką kredyt konsolidacyjny może być zaciągnięty. Bo jest to jakieś siedemdziesiąt procent wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie. W praktyce wygląda to zaś tak, że zaciągnąć możemy zobowiązanie na jakieś pięćset tysięcy złotych, a zatem objąć tym możemy naprawdę olbrzymie kredyty.

Oprocentowanie


Bez względu na to, czy interesuje nas konsolidacja kredytów, czy może jakieś inne zobowiązania bankowe- kwestia oprocentowania jest wciąż nad wyraz istotna. W tym przypadku jest to jednak o tyle różne, że wartość tegoż parametru uzależniona jest od sumy całego kredytu i inaczej do tego podejść po prostu nie można. Banki różnie liczą bowiem dla konsolidacji kredytów mieszkaniowych, a inne dla gotówkowych. Powyższe to oczywiście wierzchołek góry lodowej, bowiem tematyka ta jest znacznie bardziej skomplikowana, toteż warto ją rozeznawać we własnym zakresie.